نویسنده: روابط عمومی

نیکوکاران شاهرودی در جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمدی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کمک کردند

خیرین شاهرودی در آیین گلریزان، یک میلیارد و دویست میلیون ریال جهت کمک به آزادسازی ۲۷ زندانی جرایم غیرعمد این...