۵۳ زندانی جرایم غیرعمد در سمنان آزاد شدند

در سال جاری ۵۳ زندانی جرایم غیرعمد با کمک بیش از ۲۶ میلیارد ریال این ستاد از زندان‌های استان آزاد...