برگزاری جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد در ۴ شهرستان استان سمنان

مدیرنمایندگی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد استان سمنان از برگزاری جشن...