درباره ما

ستاد دیه در اواخر سال ۱۳۶۹ با هدف کمک به زندانیان نیازمند به ابتـکار شهید والا مقـام حاج سید اسدا… لاجوردی آغاز به کار نمود.
با بهینه سازی و اطلاع رسانی و طی گذشـت زمـان پس از جلب حمایت و کمک تعدادی از افراد خیّر، این ستاد توانست بحول و قوّه الهی، زمینه ی آزادسازی تعداد قابل توجهی از زندانیان نیازمند را مهیا سازد.
با تصویب اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۷۸/۰۷/۲۷ دامنه فعالیت ستاد دیه در سمنان و سایر استان ها گسترده تر شده، در همین راستا طبق دستورالعمل اجرایی ستاد دیه مر کز، طبق ماده ۵ ، ستاد دیه استان سمنان در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۴ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است و از مهمترین  اهداف ستاد دیه استان سمنان، مدیریت و برنامه ریزی جهت مشارکت هر چه بیشتر افراد خیّر و نیکوکار در کمک به آزادسازی محکومین بدهکار در جرائم غیرعمدی می باشد.