اهتمام خیرین استان سمنان در کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد

کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در گفتگو با جمعی از خیران نویسنده: علیرضا عربی (خبرنگار روزنامه پیام استان سمنان)