نمایندگی ستاد دیه استان سمنان از مطلوب ترین و پرتلاش ترین نمایندگی های کشور است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور در دیدار با اعضای هیئت امنای نمایندگی ستاد دیه استان سمنان اعلام کرد؛ نمایندگی ستاد دیه استان سمنان از مطلوب ترین و پرتلاش ترین نمایندگی های کشور است.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان سمنان، علی شمس مدیرعامل ستاد دیه کشور در جمع اعضای هیئت امنای نمایندگی ستاد دیه استان سمنان این نمایندگی را موفق و و پرتلاش دانسته و افزودند با هدایت ها و حمایت های رئیس کل دادگستری استان و تلاش و پیگیری های مدیر نمایندگی و اعضای هیئت امنای ستاد دیه استان، این نمایندگی از مطلوب ترین و پرتلاش ترین نمایندگی های کشور به شمار می آید و با جدیتی که در پیگیری پرونده های تشکیل شده در این ستاد وجود دارد، تعداد اندکی از آنها معوق بوده که نیاز به مساعدت مالی ستاد دیه کشور دارد که اعتبارات مالی جهت به روزرسانی پرونده های معوق ستاد دیه استان اختصاص خواهد یافت.

در این دیدار محمدجعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان رسالت ستاد دیه را بسط و گسترش فضائل، نیکی ها در جامعه و تلاش در جهت رهایی بدهکاران مالی از زندانها دانسته و عنوان کردند: در اثر بروز برخی از مشکلات اقتصادی در جامعه و سوء تدبیر اشخاص در اداره امور مالی شان و بعلت عدم انجام به موقع تعهدات مالی روانه زندان می شوند.

وی افزود: ستاد دیه با هدف کاهش جمعیت زندانی تلاش می کند تا قید و بندهای به وجود آمده در نتیجه معرفی آن بدهکاران به زندانها را گسسته و به نوعی مدیریت آسیب های اجتماعی در چارچوب وظایف ستاد دیه متبلور می شود.

در این جلسه کهربایی مدیرکل زندانهای استان و نقیبی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان سمنان گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجام شده در جهت آزادی زندانیان و جذب عوائد مالی از خیرین ارائه نمودند.

شما ممکن است این را هم بپسندید