ستاد دیه استان سمنان پیشرو در امر آزادی زندانیان است

در دیدار با استاندار سمنان مطرح شد؛ نمایندگی ستاد دیه استان سمنان پیشرو در امر آزادی زندانیان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان سمنان، امید کهربایی مدیرکل زندانهای استان سمنان به همراه معاونین و روسای زندان ها در دیدار با استاندار سمنان گفت: در حوزه ستاد دیه در شش ماهه نخست سال  ۴۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد استان که کل بدهی آنان بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال بوده از طریق پیگیری های ستاد دیه با پرداخت و گذشت شکات از زندان آزاد شده اند.

محمد رضا هاشمی استاندار استان سمنان در این دیدار بیان کرد: ستاد دیه یکی از مهم ترین مجموعه های سازمان زندانها است و خوشبختانه ستاد دیه استان سمنان بسیار خوب عمل کرده است و با تلاش شبانه روزی توانسته است از ظرفیت های خوب خیرین در سطح استان استفاده کند.

شما ممکن است این را هم بپسندید