۵۳ زندانی جرایم غیرعمد در سمنان آزاد شدند

در سال جاری ۵۳ زندانی جرایم غیرعمد با کمک بیش از ۲۶ میلیارد ریال این ستاد از زندان‌های استان آزاد شدند.

سیدهادی نقیبی مدیر نمایندگی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان جرایم غیر عمد استان سمنان روز چهار‌شنبه در گفت‌ و گو با ایرنا تعداد زندانیان جرایم غیرعمد موجود زندان های استان را ۱۱۵ تن اعلام کرد و افزود : از این تعداد ۳۹، ۳۹ ، ۲۳ و ۱۴ تن به ترتیب در زندان شهرستان های سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان بسر می برند.
وی اظهارداشت : ۷۷ تن از این زندانیان استان سمنان جزو بدهکاران مالی، ۲۵ تن مهریه، هشت تن نفقه و پنج تن مربوط به دیه هستند.
وی با بیان این که زندانیان با بدهی کمتر از ۵۰ میلیون ریال در اسرع وقت با کمک این ستاد از زندان آزاد می‌شوند، تصریح کرد : ۱۱۲ نفر از مددجویان جرایم غیرعمد استان مرد و سه نفر زن هستند.
مدیر نمایندگی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه استان سمنان در خصوص زندانیان جرایم غیر عمد آزاد شده از ابتدای سال جاری، تصریح کرد : بیش از ۱۵ میلیارد ریال از بدهی این افراد از محل رضایت شاکیان و آورده زندانیان و بیش از ۱۰ میلیارد ریال از سوی ستاد دیه از جمله منابع مختلف کشوری، استانی، کمکهای مردمی، کمیته امداد، صندوق تامین خسارتهای بدنی تامین شده است.
نقیبی تصریح کرد : تعداد زندانیان جرایم غیر عمدی که در سال ۹۵ با کمک این ستاد از زندان رهایی یافتند، ۶۸ نفر و میزان کل بدهی آنان بیش از ۳۱ میلیارد ریال بود.
وی افزود : مردم استان سمنان می‌توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حسابهای ۰۱۰۵۷۰۱۶۸۷۰۰۵ نزد بانک ملی و شماره حساب ۱۰-۳۲۵۱۷۸۵۹ جام بانک ملت و یا از طریق تلفن همراه با کد #۷۷۷۷۰۲۳*۷۸۰* به حساب ستاد دیه این استان واریز کنند.
به گزارش ایرنا: ۱۱۵ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان به سر می برند.

شما ممکن است این را هم بپسندید