آزادی ۷ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان سمنان در دهه کرامت و هفته دولت

مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان سمنان گفت: تعداد ۷ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد نیازمند استان سمنان در دهه کرامت و هفته دولت از زندان آزاد گردیدند.

128_orig

به گفته نعمت الله جدیدی مدیر عامل ستاد دیه استان، تعداد ۷ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد نیازمند استان سمنان که بابت بدهی دیه و مالی در زندانهای تابعه استان تحمل کیفر می نمودند با مساعدت و تسهیلات ستاد دیه کشور در دهه کرامت و هفته دولت از زندان رهایی یافته و به آغوش گرم خانواده شان بازگشتند. جدیدی در ادامه اظهار داشت مبلغ کل بدهی این ۷ نفر بالغ بر دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال بوده که بیش از یک میلیارد ریال از آن با گذشت شاکیان و آورده توسط خود مددجویان و باقیمانده به مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال از تسهیلات ستاد دیه کشور تامین گردیده است.

شما ممکن است این را هم بپسندید