بازدید بازرس ستاد دیه کشور از ستاد دیه شعبه استان سمنان

جناب آقای علی شمس بازرس ستاد دیه کشور در ستاد دیه شعبه استان سمنان حضور یافتند.

ffffff

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه شعبه استان سمنان در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۵/۶  آقای شمس بازرس ستاد دیه کشور جهت رسیدگی و بازدید از محل و امکانات ستاد دیه شعبه استان سمنان به این ستاد مراجعه و پس از ملاقات با آقای عرب مدیر کل محترم زندانها و رئیس هیئت مدیره ستاد و آقای جدیدی مدیر عامل ستاد دیه درخصوص شرایط ستاد تبادل نظر نمودند. پس از آن آقای جدیدی گزارشی درخصوص عملکرد ۵ ماهه سال ۹۴ ستاد به ایشان ارائه نمودند.

شما ممکن است این را هم بپسندید